Választási információk

TOP-3.3.2-21-BS1-2022-0006

 

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043

 

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046

 

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032

  

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00041

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00026
 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00141
 

 

EFOP-3.7.3-16-2017-00113

 

 


 

 


 
   

SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 


 


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Legfrissebb híreinkből:
FIGYELEM! Technikai okok miatt elmarad a mai kormányablak busz ügyfélfogadása! A következő időpontról tájékoztatjuk az Ügyfeleket!
TÁJÉKOZTATÁS A I.SZ. HÁZIORVOSI KÖRZET HELYETTESÍTÉSÉRŐL, A RENDELÉS IDEJÉRŐL
LOVÁSZ ISTVÁN DÍJ 2024 ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSABucsa Község Önkormányzata 2011-ben sikeres közbeszerzést követően az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában támogatott UNIO-s forrás terhére 13.928.500.- forint értékben szerzett be digitális taneszközöket és így a 2011/2012-es tanévben már ezekkel az eszközökkel kezdődhetett meg az oktatás. Nagy előre lépés ez a mai rohanó világban, mellyel az oktatási módszereknek is lépést kell tartania. 

Projektkeretében 9 tanteremben folyik az oktatás interaktív táblák segítségével, melyek lehetőségeinek tárháza szinte végtelen. Szintén ennek a pályázatnak köszönhetően egy a  mai igényeknek megfelelő számítástechnikai labor is kialakításra kerül, mely nagy előre lépés volt a rendelkezésre álló gépparkhoz képest valamint lehetőségünk nyílt az alsóban és a másik településen lévő tagintézményünkben is egy informatikai termet kialakítani és így már alsóban is komoly ismereteket szerezhetnek a tanulók.

A projekt még lehetőséget biztosított a sérült tanulók speciális informatikai eszközökkel történő oktatási lehetőségének megteremtésére, valamint az informatikai eszközökkel történő számonkérés is megvalósítható a későbbiekben.

 

 


 

Projekt összefoglalás

 

Bucsa Község az ÁROP 1.A.2 pályázat keretein belül valósította meg a településen a Szervezetfejlesztést.

Közreműködő szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft: www.vati.hu és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

A projekt 2008 12. 01-én kezdődött és 2010 03.16-án fejeződött be.

A Projekt teljes egésze, három ütemre lett bontva.

Az első ütem során a pályázatban vállaltaknak megfelelően megtörtént a Körjegyzőség működésének felülvizsgálata, az eredmények pedig átadásra és prezentálásra kerültek a Megrendelő felé.

A Projekt második – előkészítő – szakasza során meghatározásra kerültek a szervezetfejlesztés stratégiai céljai, valamint mindhárom részterületet illetően megszülettek és több körös egyeztetésen estek át azon anyagok, melyek alapján a későbbiek során megtörténhettek a szervezetfejlesztés záró lépései.

A Projekt harmadik, záró üteme során felhasználva az átvilágítás tapasztalatait, valamint a második ütem során elkészült szervezetfejlesztési tanulmányokat, bevezetésre kerültek a vállalt változások, elfogadásra került az új SZMSZ, valamint számos dokumentum, amelyek hozzájárulnak a Körjegyzőség hatékonyabb működéséhez, mind az ügyfél-elégedettség, mind a gazdaságossági tekintetében.

A projekt eredménytermékei

 

A társadalmi fenntarthatósági kritériumok teljesülése:

Jogszabályi keretek összefoglalása:

A projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/ szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként. A dokumentumokat ingyenesen hozzáférhetővé tettük a weboldalunkon és az ügyfélszolgálaton kinyomtatva.

 

A felmerülő társadalmi igények megjelenítése:

A fejlesztés eredményeinek megtervezése, megvalósítása és működtetése során a tekintettel voltunk a felmerülő társadalmi igényekre és azokra megfelelő intézményesített választ adtunk.

-      A társadalmi igények megjelenítésére a honlapon elhelyezett vélemény-nyilvánítási eszköz.

-       Az ügyfélszolgálaton elhelyezett ötletgyűjtő

-      Társadalmi értékek megjelenítése stratégia célok között, esélyegyenlőségi terv készítése és nyilvánosságra hozatala

 

Az érintettek bevonása a tervezésbe, megvalósításba és az értékelésbe:

A projekt indító dokumentum fejezetei nevesítve és részletesen tárgyalják a projekt megvalósításban érintetteket, valamint az érintettek részvállalását, feladatait a projekt megvalósítás folyamatában. A projekt indító dokumentum,  a terv részeként szabályozza a részvevő közötti kommunikáció és kapcsolattartás formáit, valamint a projekt adminisztráció, dokumentum kezelés rendjét.

 

Részvételi felelős a szervezeten belül:

Részvételi felelőst jelöltünk ki Magyar László személyében, aki a feladatok ellátására megfelelő felkészültséggel bír, és látja el azokat.

 

 A projekt során elkészített beszámolókat és eredményeket lentebb a letölthető formátumban mellékeljük. Egyben letölthető ITT.

 

Bucsa Informatikai Fejlesztési javaslat PDF
Bucsa Esélyegyenlőségi Terve 2010 PDF
Bucsa SZMSZ PDF
Bucsa Jogszabályi keretek PDF
Bucsa KTE PDF
Bucsa Körjegyzősége szervezet átalakítás PDF
Cafetéria szabályzat 2010 PDF
Költségvetés II. Ütem Bucsa PDF
Közbeszerzési rendelet szabályzat 2010.február 10. hatályos PDF
Köztisztviselői Etikai Kódex PDF
Közszolgálati szabályzat PDF
Összefoglaló oktatás I. ütem  PDF
Partnerség II. ütem Bucsa PDF
Projekt Indító Dokumentum Bucsa ÁROP 1.0 PDF
Szakmai összefoglaló feljegyzés I. ütem PDF
Szakmai összefoglaló feljegyzés II. ütem PDF 
Szakmai összefoglaló feljegyzés III. ütem PDF