SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KÓTI ÁRPÁD FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁS PÁLYÁZAT


ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Bucsa TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00043 - Bucsa Közintézményeinek Energetikai korszerűsítése 2. ütem

 

A megvalósítás helyszíne, a cca. 2200 lakosú Bucsa község, mely Szeghalmi járásban helyezkedik el, ami a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti "Fejlesztendő járás". A település a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település A településsel közigazgatásilag határos Szerep, Ecsegfalva és Kertészsziget község, melyek a 105/2015.(IV. 23.) Korm. rendelet szerint szintén társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település. A projekt keretében a község 2 épületére (Bucsa, Kossuth tér 6. és a Bucsa, Kossuth Lajos utca 37. szám) összesen 29 kw-os napelemes rendszer kerül telepítésre. A projekt saját (közcélú) energiaigény megújuló energiaforrásból történő kielégítését szolgálja, ily módon hozzájárul az önkormányzatok által közcéllal működtetett intézmények megújuló energiafelhasználásának növeléséhez, valamint ezen intézmények primerenergia-felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal az abból adódó ÜHG kibocsátásának csökkentéséhez. A fejlesztéssel érintett épület(ek) önkormányzati tulajdonban vagy száz százalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság birtokában van(nak). A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei területfejlesztési programban "Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív fenntartható továbbfejlesztése” stratégiai cél alábbi részcéljainak teljesüléséhez: - energiafelhasználás hatékonyságának javítása; - energiafogyasztás csökkentése - széndioxid kibocsátás csökkenése; megújuló energia felhasználási arányának növelése. A projekt a SJFS 2. (A munkavállalók munkaerő piaci érvényesülésének javítása), 4. (A negatív társadalmi folyamatok mérséklése, lakosságmegtartó erő növelése) és a MJFS 1., 2., 5 stratégiai céljához illeszkedik. A projektgazda vállalja környezettudatosságot építő, szemléletformáló akciók szervezését (elhagyott szemét gyűjtése, közterület gondozása).

 

 

 

 

 

 


Térségi Együttműködés A Humán Szolgáltatások Fejlesztéséért (EFOP-1.5.3-16-2017-00026)


Bucsa Napközi Otthonos Óvoda Fejlesztése (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006)2018. AUGUSZTUS 2. - ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 


KEOP 5.7.0 Nyilvánosság tájékoztatása projekt zárásáról

 

Fotók az elkészült munkákról:


KEOP 5.7.0 /15 Nyilvánosság tájékoztatása

2015.11.06.

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP-2015-5.7.0 kódszámú kiemelt projekt felhívásra, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. szeptember hónapban támogatásra érdemesnek ítélt. A 146,75 millió forint összköltségvetésű beruházásban Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló közintézmények épületeinek energetikai fejlesztése valósul meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás mellett.

A támogatás összege:          146 752 381,- Ft
Kedvezményezett:              Bucsa Község Önkormányzata
Projekt címe:                     Bucsa közintézményeinek fejlesztése
Projekt azonosító száma:    KEOP-5.7.0/15-2015-0288
Projekt összköltsége:          146 752 381,- Ft
Támogatás intenzitása:        100%
Projekt megvalósítás ideje: 2015.09.14.- 2015.11.30.

 

Fotók a folyamatban lévő munkákról:


KEOP 5.7.0 Nyilvánosság tájékoztatása

2015.10.07

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP-2015-5.7.0 kódszámú kiemelt projekt felhívásra, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. szeptember hónapban támogatásra érdemesnek ítélt. A 146,75 millió forint összköltségvetésű beruházásban Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló közintézmények épületeinek energetikai fejlesztése valósul meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás mellett.

A támogatás összege:          146 752 381,- Ft
Kedvezményezett:              Bucsa Község Önkormányzata
Projekt címe:                     Bucsa közintézményeinek fejlesztése
Projekt azonosító száma:    KEOP-5.7.0/15-2015-0288
Projekt összköltsége:          146 752 381,- Ft
Támogatás intenzitása:        100%
Projekt megvalósítás ideje: 2015.09.14.- 2015.11.30.

A projekt célja, hogy a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló, közintézmények épületein, olyan energetikai fejlesztés történjen, amely a beruházás mértékének megfelelően képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.
A beruházás keretében az épületek külső határoló falainak és födémjének teljes hőszigetelése, valamint a külső nyílászárók cseréje valósul meg.

 

 

Fotók a kezdésről: