Választási információk

TOP-3.3.2-21-BS1-2022-0006

 

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043

 

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046

 

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032

  

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00041

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00026
 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00141
 

 

EFOP-3.7.3-16-2017-00113

 

 


 

 


 
   

SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 


 


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS VÉDŐNŐI ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS BUCSÁN TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-0000
 Nyitósajtóközlemény_top_plusz_3_3_2_21_bs1_2022_00006_2023_02_15
 
 
 

MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázat

Bucsa Község önkormányzata Magyar Falu Program keretében megvalósult Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázata keretében a Bucsa, Deák Ferenc és Kanizsai utcák aszfaltozásáról.

Bucsa Község Önkormányzata 2019. szeptember 2-án pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című MFP­-ÖTU/2019 kódszámú pályázati kiírásra, azzal a szándékkal, hogy a községben kettÅ‘ elhasználódott aszfaltút helyreállítson teljes koronaszélességben kialakított aszfalt burkolatok kivitelezésével. A kivitelezés továbbá tartalmazta a helyreállított burkolatok padkázását tömörített zúzottköves sáv kialakításával.

Bucsa Község Önkormányzata a támogatásban részesített pályázat útján a beruházáshoz 20.405.383 Ft támogatási összeget nyert. A munkákat a támogatás összege nem fedezte, mivel a beruházás kivitelezésére érkezett legalacsonyabb ajánlat 21.008.116.- Ft ellenében vállalta annak megvalósítását. A támogatási összeget meghaladó forrásigényt Bucsa Község Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosította a sikeres beruházás érdekében.

Az útépítési munkák megvalósultak, a Bucsa, Deák Ferenc utca 450 fm hosszon a Kanizsai utca pedig 170 fm hosszban került aszfalt burkolat helyreállítás. A helyreállított aszfaltburkolatok 3 m korona szélességben, két réteg AC11 (kiegyenlítÅ‘ és kapó) aszfalt burkolat kialakításával kerültek helyreállításra. Az elkészült burkolatok teljes hosszban 50-50 cm tömörített padka kialakításával nyerték el végleges állapotukat.

Az alábbi linkeken a beruházás kivitelezési fázisairól készült fotókat tekintheti meg.

Deák Ferenc utca felújítási munkálatai képekben!

Kanizsai utca felújítási munkálatai képekben!


Napelemes fejlesztés Bucsa községben TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046 pályázat

 

Sajtóközlemény_Napelemes_fejlesztés_Bucsa_községben_TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046
 Sajtómegjelenés_Napelemes_fejlesztés_Bucsa_községben_TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046

 Fotódokumentáció

1. kép 2. kép 3. kép 4. kép 5. kép 6. kép 7. kép 8. kép

 

 


BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című "KÖFOP-1.2-VEKOP-16-2016-00593 azonosító számú pályázata

 

 

ASP központhoz való csatlakozás

 


Bucsa belterületi csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032 pályázat
 

Záró sajtóközlemény

 Sajtóközlemény_Csapadékvíz_Bucsa_TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032
Kommunikációs terv_Bucsa_Csapadékvíz_TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032

Képdokumentáció

1. Kép  2. kép 3. kép

 


Mini Bölcsőde Építése Bucsán TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 pályázat
 Sajtóközlemény projektindításról (TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008)
 Kommunikációs terv (TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008)

Fótók a projekelÅ‘rehaladásól

kép1 ; kép2 ; kép3 ; kép4 ; kép5 ; kép6

Fótók kész állapotról és az átadásról

kép1 ; kép2 ; kép3 ; kép4 ; kép5

Záró sajtóközlemény (TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008)
Sajtóközlemény projektelÅ‘rehaladásról (TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008)

 


EFOP-3.7.3-16-2017-00113 Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Bucsán

EFOP-3.7.3-16-2017-00113 Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Bucsán projekt rövid szakmai összefoglalója


Könyvkötő foglalkozás a Kóti Árpád Faluház és Könyvtárban

 


Bucsa TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00043 - Bucsa Közintézményeinek Energetikai korszerűsítése 2. ütem
Sajtóközlemény Bucsa Energetikai korszerűsítés 2. ütem
 Fotók 1. Fotók 2. Fotók 3. Fotók 4. Fotók 5. Fotók 6. Fotók 7.

 


Térségi Együttműködés A Humán Szolgáltatások Fejlesztéséért (EFOP-1.5.3-16-2017-00026)


Bucsa Napközi Otthonos Óvoda Fejlesztése (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006)


KEOP 5.7.0 Nyilvánosság tájékoztatása projekt zárásáról

 

Fotók az elkészült munkákról:


KEOP 5.7.0 /15 Nyilvánosság tájékoztatása

2015.11.06.

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Középületek kiemelt jelentÅ‘ségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP-2015-5.7.0 kódszámú kiemelt projekt felhívásra, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. szeptember hónapban támogatásra érdemesnek ítélt. A 146,75 millió forint összköltségvetésű beruházásban Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló közintézmények épületeinek energetikai fejlesztése valósul meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendÅ‘ támogatás mellett.

A támogatás összege:          146 752 381,- Ft
Kedvezményezett:              Bucsa Község Önkormányzata
Projekt címe:                     Bucsa közintézményeinek fejlesztése
Projekt azonosító száma:    KEOP-5.7.0/15-2015-0288
Projekt összköltsége:          146 752 381,- Ft
Támogatás intenzitása:        100%
Projekt megvalósítás ideje: 2015.09.14.- 2015.11.30.

 

Fotók a folyamatban lévÅ‘ munkákról:


KEOP 5.7.0 Nyilvánosság tájékoztatása

2015.10.07

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Középületek kiemelt jelentÅ‘ségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP-2015-5.7.0 kódszámú kiemelt projekt felhívásra, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. szeptember hónapban támogatásra érdemesnek ítélt. A 146,75 millió forint összköltségvetésű beruházásban Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló közintézmények épületeinek energetikai fejlesztése valósul meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendÅ‘ támogatás mellett.

A támogatás összege:          146 752 381,- Ft
Kedvezményezett:              Bucsa Község Önkormányzata
Projekt címe:                     Bucsa közintézményeinek fejlesztése
Projekt azonosító száma:    KEOP-5.7.0/15-2015-0288
Projekt összköltsége:          146 752 381,- Ft
Támogatás intenzitása:        100%
Projekt megvalósítás ideje: 2015.09.14.- 2015.11.30.

A projekt célja, hogy a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló, közintézmények épületein, olyan energetikai fejlesztés történjen, amely a beruházás mértékének megfelelÅ‘en képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.
A beruházás keretében az épületek külsÅ‘ határoló falainak és födémjének teljes hÅ‘szigetelése, valamint a külsÅ‘ nyílászárók cseréje valósul meg.

 

 

Fotók a kezdésrÅ‘l: