SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2018. SZEPTEMBER 29. - II. BUCSAI ŐSZI VIGADALOM

 


IV. BUCSAI BABGULYÁSFŐZŐ VERSENY

 


MOHOSZ - 2019-től horgász igazolvány helyett horgászkártya

 


2018. AUGUSZTUS 25. - DÍJÁTADÓ

Múlt hét pénteken a Községháza dísztermében került sor a Bucsa Község Díszpolgára és a Bucsa Községért elismerések átadására.

A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület májusi ülésén döntött. Bucsa Község Díszpolgára posztumusz kitüntetést kapott Prof. Dr. Ruzsányi László akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár. A Bucsa Községért Díjat Szabó Gyuláné nyugalmazott óvodavezetőnek ítélték oda.

További fotók a képre kattintva megtekinthetők

A díszpolgártt Dr. Sárvári Mihály méltatta.

Az alábbiakban az elhangzott méltatásokból közlünk részleteket.

"Tisztelt Ruzsányi Család!

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Jelenlévők!

Szívből örülök, hogy Dr. Ruzsányi László Bucsa község díszpolgára lett! Köszönet érte a Község vezetőinek.

Tisztelt Jelenlévők!

Előzetesen két információt szeretnék átadni, az egyik, hogy Debrecen-Pallagon utcát neveznek el és a Debreceni Egyetem Agrár Campusán tantermet neveztek el Ruzsányi professzorról.

Tisztelt Jelenlévők!

Ruzsányi professzor rendkívül családcentrikus, családszerető, a családjáért élő csupa szív kolléga volt. Mindig kint volt az asztalán gyermekeinek – Évikének és Laci fiának – a fényképe, de különösen imádta az unokákat. Ruzsányi professzornak sokat köszönhet az alma mater, hiszen nemcsak kiemelkedő oktató volt, hanem tudományos eredményei növelték az Egyetem elismertségét is.

Ruzsányi professzor 1961-ben végzett a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián. Rövid ideig volt a szeghalmi Újbarázda MGTSZ elnökhelyettese, majd 1962-ben az akkori Rektor meghívta a Növénytermesztéstani Tanszékre, melynek 1984-től haláláig (2003. január 12-ig) vezetője, majd intézetigazgatója volt.

1968-ban egyetemi doktori fokozatot, 1978-ban a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, 1993-ban az MTA doktora tudományos fokozatokat szerezte meg.

Széleskörű és rendkívül aktív közéleti tevékenységet folytatott, ami az elismertségével és a korrektségével is összefüggött.

Ruzsányi professzor nagyon pedáns, példamutató egyén volt, de munkatársaival szemben is igényes volt. A hazai és a nemzetközi tudományos életben is elismert volt, de ő maga mindig szerény maradt.

Tisztelt Jelenlévők!

Ruzsányi professzor maradandót alkotott az egyetemi oktatásban, kutatásban és az ifjúság nevelésében is. Kutatási eredményei nagyban hozzájárultak a magyar mezőgazdaság fejlődéséhez, ezek közül megemlítek néhányat a teljesség igénye nélkül:

-   Olyan új technológiai eljárást dolgozott ki a cukorrépa termesztésben, amelyet széleskörűen alkalmaztak a hazai és a külföldi cukorgyárak és termesztők. A növénytermesztés és a vízellátás kölcsönhatásának vizsgálatával a termesztéstechnológiák komplex fejlesztésével hatékonyabbá tette a növénytermesztést.

-    Meghatározta a növényállományok vízfogyasztásának változását különböző tápanyagellátottsági szinteken.

Számszerűsítette a termésstabilitás és az évjárat hatása közötti interakciókat. Azt gondolom, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos kutatásaira, eredményeire napjainkban a fokozódó klímaváltozás miatt rendkívül nagy szükség van.

-       Ruzsányi professzor több országos kutatási kormányprogram vezetője volt.

-       A Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola vezetője.

-       Az MTA Növénytermesztési Szakbizottság elnöke.

-       Az MTA-DAB Növénytermesztési Bizottság elnöke és még sorolhatnám tovább.

Ruzsányi Professzor széleskörű nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt Ausztriával, Németországgal, Szlovákiával és Csehországgal is, a Növénytermesztés vízellátásának, a vízhasznosulásával összefüggő kérdésekben.

Ruzsányi professzor elismerései:

  • Széchenyi Professzori Ösztöndíj
  • Arany Sándor Díj
  • MTA DAB emlékérem
  • A Felsőoktatásért emlékérem.

Tisztelt Jelenlévők!

Én és a Növénytermesztési Tanszék oktatói nevében is köszönöm Ruzsányi professzornak azt a támogatást, segítséget, útmutatást, amit kaptunk Professzor Úrtól. Enélkül most Pepó Péter professzor sem lenne az MTA doktora, a Növénytermesztési Tanszék vezetője és én sem lettem volna professzor, amiért hálával tartozunk. Ruzsányi professzor korán eltávozott közülünk, pótolhatatlan űrt hagyva maga után a családnak, a Debreceni Agrártudományi Egyetemnek, a magyar tudományos életnek és a Tanszékünknek is.

Tisztelt Ruzsányi professzor, kedves Laci! Örökre hálával gondolunk Rád!

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!

Miközben megköszönöm Bucsa község tiszteletreméltó gesztusát Ruzsányi László professzor díszpolgárrá választásával kapcsolatosan, azt is hangsúlyozni szeretném, hogy ez a magas kitüntetés kiváló ember, tudós és egyetemi oktató nevét méltóképpen örökíti meg. Köszönöm."


Szabó Gyulánét Földesi Györgyné méltatta.

“Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel eredményük sem lesz.” (Mahatma Gandhi)

"Ezzel a Gandhi-idézettel  köszöntök egy nyugdíjas óvodapedagógust, aki 50 éve fejezte be főiskolai tanulmányait.                                                     

Szabó Gyuláné született Papp Katalin óvónői  oklevelét nappali hallgatóként 1968-ban szerezte meg Szarvason. Egy évig a Karcagi Kinizsi úti óvodában dolgozott. Innen 1969. szeptember 16.-án áthelyezéssel került a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Napközi Otthonos Óvodájába.

Munkáját  kezdettől fogva a hivatástudat és gyermekszeretet jellemezte. A gyermekek, kollégák és a szülők szeretetét, elismerését és tiszteletét  hamar kivívta  magának. Beosztott óvónőként végzett eredményes munkája jutalmául Miniszteri Dicséretben részesült 1990.-ben. 1989. augusztus 1.-től  az óvoda kinevezett vezetője lett. Kezdeményezésére korszerűsítették a csoportszobákat. A pályázati  lehetőségek kihasználásával jól felszerelt óvodába járhattak a gyermekek és lehetőséget kaptak a  számítástechnikai ismeretek megismerésére. A kor kihívásainak megfelelően folyamatosan képezte magát. Szem előtt tartotta a korszerű nevelési elveket. Fontosnak  tartotta  saját maga és beosztottai folyamatos önképzését, továbbképzését. Mindig fogékony volt a társadalmi, helyi elvárásokhoz hatékonyan alakítani az óvodai életet. A hátrányos helyzetű településünkön elsőként hozott létre 1999-ben az óvodás gyermekekért alapítványt, megoldva ezzel a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentését, az óvoda nagyobb támogatását. Hagyományt teremtett a gyermek-szülő farsang megszervezésével. A farsangi mulatság bevételét játékok vásárlására fordították.

Az  Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján Kati és a nevelőtestület  kidolgozta az óvoda helyi  Pedagógiai Programját, amely 1999. szeptemberétől került bevezetésre.  Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai pedagógiai program egymásra épülő, szakmailag összehangolt. 2001-től az óvoda minőségirányítási munkáját irányította és támogatta a minőségi team munkáját. Kiemelkedő közösségi munkájáért 2004-ben vehette át az Eötvös József Emlékérem arany fokozatát Békéscsabán a szakszervezet által szervezett pedagógusnapon.
Kiváló intézményvezetői munkájáért, példamutató nevelő és pedagógus közösségfejlesztési tevékenységéért  2005-ben a  fenntartó is elismerte munkáját.

2006.-ban a kimagasló és  eredményes óvónői pálya lezárásaként kapta meg a Pedagógus szolgálatért emlékérmet.

Minden történet véget ér valahol, de az életben minden vég, valami újnak a kezdete! –12 évvel ezelőtt nyugdíjas lettél és  elkezdődött a megérdemelt pihenés.

E rövid szakmai életút visszatekintése után ma abból a  jeles alkalomból köszöntünk Téged, hogy munkásságod elismerése képen átveheted a Bucsa Községért kitüntető címet."


VÉRADÁS 2018.09.04.

 


2018. augusztus 27. hétfőtől - Erzsébet utalványok kiosztásáról értesítés


2018. SZEPTEMBER 1. - MEGYENAP BÉKÉSCSABÁN

 


2018. AUGUSZTUS 21 - TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOSAN


MEGHÍVÓ "BUCSA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" CÍM ÁTADÁSÁRA

 


BUCSAI FALUNAPI TOMBOLA 2018. AUGUSZTUS 11.

 


FALUNAPI CSÜLÖKFŐZŐ VERSENY 2018. AUGUSZTUS 11.

 


2018. AUGUSZTUS 11. SZOMBAT FALUNAPI PLAKÁT

 


ÉRTESÍTÉS BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSRÓL


ÖSSZEFOGLALÓ BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA PÁLYÁZATÁRÓL


BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA


East Fest Mezőtúr

 


X. KOMROCZI ISTVÁN KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - "LOVÁSZ ISTVÁN DÍJ" 2018. Július 2.

 


Tájékoztatás a Falugazdász ügyfélfogadási rendjéről 2018. június 27.

 


KIHÍVÁS NAPI EMLÉKLAP

 


 


2018-ÁLLÁSPÁLYÁZAT - ÓVODAVEZETŐI

 


VÉRADÁS 2018. JÚNIUS 13.

 


INGYENES ANGOL,NÉMET ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS

 


HETI ÉTLAP 2018.05.28-06.01.


KIHÍVÁS NAPJA 2018. MÁJUS 30. PROGRAMOK

 


Horgásztó - Telepítés


Kihívás napja 2018. május 30.

 


2018.05.21-05.25. Étlap

 


BESZÁMOLÓ A KÖZÖSSÉG HETE BUCSAI RENDEZVÉNYEIRŐL

 2018-ban második alkalommal hirdették meg a Közösségek Hetét a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt keretei között.

Az országos rendezvénysorozattal a közösségi kezdeményezések erejét, a társadalmi együttműködés és a lakosság aktív szerepvállalásának örömét kívánták láthatóvá tenni, melyre idén megújult programstruktúrával 2018. május 7. és 13. között került sor.

Bucsa először csatlakozott az országos eseményhez, településünkön hat nap alatt hat rendezvényt tartottunk.

Hétfőn a bucsai óvodások és az iskola alsós tanulói versekkel, dalokkal köszöntötték anyák napja alkalmából a helyi nyugdíjas egyesület tagjait.

Kedden a Dalma Dance táncos csoport szervezésében Zsadányi Gabriella flash mobot tartott a Kossuth téri parkban, amelyen az összes óvodás és a teljes alsó tagozat részt vett.

Szerdán a helyi értelmi fogyatékkal élőket összefogó Örök Gyerek Csoport és a dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjainak találkozójára került sor a sportpályán. Az élő zenés rendezvényen a nyugdíjasok népdalokkal szórakoztatták a közönséget.

Csütörtökön a Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület tagjai kerékpáros szerviznap keretében önkéntesen több mint 20 kerékpárt javítottak meg. Közben a Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület tagjai 200 fánkot sütöttek, a nap egy közös vacsorával zárult.

Pénteken a teljes óvoda néptáncolt a Bocskai utcai tornateremben. Az „Így tedd rá!” elnevezésű rendezvényen élő népzenére táncolhattak a gyerekek, és játékosan tanulhatták meg a tánclépéseket.                                                                                                                      

Szombaton Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület tagjai tartottak kemenceavatót a Petőfi utcai Kézműves Háznál. Az eseményen ételkóstoló is volt: babgulyást, töltött káposztát főztek a kemencében, de sült pogácsa is.

Az egész hetes rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet helyi közösségek értékteremtő munkájára. Köszönjük a részvételt! Folytatás 2019-ben!

Együttműködő partnerek voltak:

Bucsa Község Önkormányzata, Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület, Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület, Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület, Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület, Bucsa Község Napközis Konyha, Bucsa Község Napközi Otthonos  Óvoda, Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaIskola, Dalma Dance csoport, Örök Gyerek Csoport

Az eseményekről készült fotók galériája a logóra kattintva nyílik meg.

Harmati Gyula

Bucsa, 2018. május 16.

 


HETI ÉTLAP 2018.05.14-18.

 


"Kóstolj bele!"

 


"Így tedd rá!"

 


Kerékpáros szerviznap

 


Együtt lenni jó!

 


Táncolj velünk!

 


Anyák Napja

 


Közösségek Hete

 


IX. KÉZMŰVES TÁBOR

 


Zarándokoljon a csíksomlyói pünkösdi búcsúra

 


2018. ÁPRILIS 25. - PENNY-AJÁNDÉK A BUCSAI OVISOKNAK

2018. április 25-én a karcagi Penny Market dolgozói megajándékozták a bucsai óvodásokat. A cég minden évben egy óvodai csoportot választ ki, ahová meglepetés ajándékokkal érkeznek. Az idei évben a bucsai óvodások voltak a  szerencsések.

A három csoport egyenként kapott értékes ajándékokat, amelyet a dolgozók az év végi záró bulijuk tombolapénzéből gyűjtöttek össze. Az ajándékozást színesebbé tette a bohóc, aki a gyerekeknek lufiból készült kardot és állatokat készített. A meglepetés ajándékozás végén a gyerekek közösen engedték fel a magasba a héliummal töltött léggömböket.

Az óvodások köszönik a Penny Market dolgozóinak az önzetlen felajánlást és segítséget.

További fotók a képre kattintva megtekinthetők.


FÁKLYÁS FELVONULÁS

 


KINYIT A HORGÁSZTÓ

2018. április 18-tól újra kinyitja kapuját a helyi horgásztó. Felhívjuk minden kedves horgászni vágyó figyelmét, hogy csak azok horgászhatnak, akik állami horgászjeggyel rendelkeznek


TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

 


2018. ÁPRILIS 28. - LOMTALANÍTÁS

 


2018. ÁPRILIS 8. - ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

 HELYI RÉSZVÉTELI ADATOK

7:00 77 fő 4,33%
9:00 345 fő 19%
11:00 605 fő 34%
13:00 740 fő 41%
15:00 877 fő 49%
17:00 974 fő 54%
 18:30  1032 fő  58%
     

 


TÁJÉKOZTATÁS SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI IDŐPONTOKRÓL

 


U-19 Megye II. osztályú labdarúgó mérkőzés

 


MEGHÍVÓ MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSRE

 


MEGHÍVÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE

 


TÁJÉKOZTATÓ EB-TARTÓK SZÁMÁRA!


KETRON DUÓ - ÉLŐZENÉS EST ÉS MULATSÁG 2018. február 10.

 


JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI-BÁL 2018

 


2018. ÁPRILIS 8. HIRDETMÉNY AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSA


2018. JANUÁR 24. 14 ÓRA ZALAI MIHÁLY A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK FOGADÓÓRÁJA A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN


2018. JANUÁR - TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁS LAKOSSÁGI IGÉNYLÉSÉRŐL


2018. FEBRUÁR 5. - VÉRADÁS

 


2018. JANUÁR 25. 9-10 ÓRA DANKÓ BÉLA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN


2017. DECEMBER 18-19. (HÉTFŐ - KEDD) ÉRTESÍTÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL


2017. NOVEMBER 29-30. (SZERDA-CSÜTÖRTÖK) ÉRTESÍTÉS SZOCIÁLIS TŰZIFÁRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE


HELYI ÉRTÉKEK BEMUTATÁSA

 


A BUCSAI ALKONY NYUGDÍJAS EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA

Az Egyesület működéséhez, tartalmas programok szervezéséhez ez évben is hozzájárult a Nemzeti Együttműködési Alaptól nyert pályázati pénz.

A kapott pénz segítségével alakította az Egyesület tevékenységet, a baráti kapcsolatok ápolását, a működéshez szükséges beszerzéseket, valamint szakmai programok megvalósítását.

Az év elején a farsangi fánksütéssel kezdődött a munka, melyet az Egyesület részére és a Szülői Közösség részére is elvégeztünk.

Hagyományosan rendezzük meg minden évben a nőnapot, az anyák napját. Virággal, ünnepi ebéddel tettük ünnepélyesebbé.

Az Egyesületünk által szervezett tavaszköszöntő Nyugdíjas Találkozón nyolc baráti nyugdíjas egyesületet láttunk vendégül.

A kialakult hagyomány szerint ezeknek a nyugdíjas egyesületeknek visszaadtuk a látogatást az év folyamán.

Képviseltük magunkat a területi aktivista továbbképzésen. Részt vettünk a térségi Kulturális Bemutatón Körösladányban.

A Kistérségi Egyesület 10 éves fennállását együtt ünnepeltük Vésztőn 16 tagszervezettel. A községi Kihívás Napján az óvodásokkal együtt vettünk részt sétával és szabadtéri játékokkal. Az óvodásoknak ajándékkal kedveskedtünk.

A helyi Kézműves és Hagyományőrző Egyesületet támogattuk alapanyagok beszerzésében, valamint segítséget nyújtottunk a gyermekek foglalkoztatásában, kiszolgálásában a hagyományos nyári Kézműves táborban.

Két kirándulást szerveztünk gyógyfürdőbe, Füzesgyarmaton és Berekfürdőben vettünk részt egy-egy napos kiránduláson. Ismeretterjesztő előadásokon is részt vettünk: a helyi könyvtár szervezésében pszichológiai és történelmitémákban. A Járási Rendőrkapitányság szervezett bűnmegelőzési előadásán is voltunk. A Rákbetegek Karcagi Klubja tartott előadást a betegséggel kapcsolatos orvosi és pszichés problémákról. a Közösségi Ház karácsonyi zenés-táncos műsorán is részt vettünk, melyet a Békéscsabai Jókai Színház művészei adtak elő. Ezekhez a rendezvényekhez egyesületünk anyagilag is hozzájárult.

A helyi civil szervezetek rendezvényein rendszeresen részt veszünk, alkalomszerűen rendezvényeikbe besegítünk. Legszorosabb a kapcsolatunk az óvoda és iskola Szülői közösségeivel, a Földesi és Komróczki Kupa rendezőivel, valamint a helyi Kézműves és Hagyományőrző Egyesülettel. Az egyesület által szervezett Csigakészítő versenyen szép eredményt értünk el.

Sikeres rendezvényünk volt a Falunapi csülökfőző verseny. Egyesületünk egész napot a Falunapon töltötte, ahol lehetőség adódott sok ismerőssel való találkozásra is.

Évzáró rendezvényünk a Mindenki névnapja és Évbúcsúztató volt, meghívott vendégeinkkel, barátainkkal együtt ünnepeltünk.

Az eredményes működéshez hozzájárult, hogy a pályázati pénzből sikerült gazdagítani felszerelésünket. Irodaszereket, valamint egy nyomtató-fénymásolót, sátrat, bográcsokat, egyéb konyhai felszereléseket is vettünk.

Holecskáné Varga Éva

egyesületi elnök


2017. NOVEMBER 21. ÉRTESÍTÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN JÁRÓ TÁMOGATÁS KIOSZTÁSÁRÓL


2017.NOVEMBER 29.-KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT LAKOSSÁGI FÓRUM 17,00 ÓRÁTÓL A KÖZSÉGHÁZÁN


2017. NOVEMBER 3. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE


2017. OKTÓBER 20. - KOSZORÚZÁS

 


2017. október 16. - október 27. -KÉT HETI ÉTLAP


2017. OKTÓBER 5. - FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRE


2017. OKTÓBER 2. - BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATI KIÍRÁS


2017. OKTÓBER - EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM


2017. SZEPTEMBER 12. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE


2017.SZEPTEMBER 8.-SZELEKTÍV GYŰJTŐTARTÁLYOK OSZTÁSA


2017. SZEPTEMBER 7. - VILÁGHÁBORÚS MEGEMLÉKEZÉS

 


2017. AUGUSZTUS 28. - VIDÉKFEJLESZTÉSI TALÁLKOZÓ BUCSÁN EGY HÓNAP MÚLVA

 


2017. AUGUSZTUS 25. ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KIOSZTÁSÁRÓL ÉRTESÍTÉS


2017. AUGUSZTUS 9. - ÉRTESÍTÉS ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL - SÁRRÉTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT


2017. AUGUSZTUS 9. - ÉRTESÍTÉS AZ AUGUSZTUS 10-I SZÚNYOGIRTÁSRÓL


2017. AUGUSZTUS 2. - ÉRTESÍTÉS BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSRÓL


2017. JÚLIUS 31. - JÖVŐ HÉTEN FALUNAP

 


2017. JÚLIUS 20. - KIÁLLÍTÁS VIDA SÁNDOR FESTMÉNYEIBÓL

 


2017. JÚLIUS 13. - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZAKÁCS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE


2017. június 27. - LOVÁSZ ISTVÁN DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


2017. JÚNIUS 6. - JÚNIUS 15. ÉTREND


2017. MÁJUS 31. KIHÍVÁS NAPJA PROGRAMOK


2017. MÁJUS 22. - JÚNIUS 2. - KÉT HETI ÉTREND


2017. MÁJUS 8. - MÁJUS 19. KÉT HETI ÉTREND


2017.ÁPRILIS 24.- MÁJUS 5. KÉT HETI ÉTREND


2017. ÁPRILIS 14. LESZ PÉNTEKEN HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy 2017. április 14-én pénteken LESZ a községben kommunális hulladék szállítás!


2017. ÁPRILIS 12. - ELŐADÁS AZ EGÉSZSÉGES ÉS TUDATOS ÉLETMÓD ALAPJAIRÓL


2017. ÁPRILIS 11. ÉRTESÍTÉS TYÚKOK KIOSZTÁSA


2017. ÁPRILIS 10 - ÁPRILIS 21. KÉT HETI ÉTLAP2017. MÁRCIUS 13-24. KÉT HETI ÉTLAP


2017. MÁRCIUS 2. - KÖZÖSSÉGI PROGRAMTERV

 


2017. FEBRUÁR 28. - ELŐADÁSSOROZAT

 


2017. FEBRUÁR 28. - NŐNAPI OPERETTGÁLA JÖVŐ VASÁRNAP

 


2017. FEBRUÁR 24. - KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK!

 


2017. február 27-március 10. étrend


2017. FEBRUÁR 10. - KÉT HETI ÉTLAP FEBRUÁR 13-tól


2017. FEBRUÁR 9. - FARSANGI TÁNCHÁZ