Választási információk

TOP-3.3.2-21-BS1-2022-0006

 

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043

 

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046

 

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032

  

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00041

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00026
 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00141
 

 

EFOP-3.7.3-16-2017-00113

 

 


 

 


 
   

SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 


 


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BORS(Románia)

 

A település honlapja a képre kattintva elérhetö. 

Bors község a romániai Bihar megye nyugati részén, közvetlenül a román – magyar határ mentén terül el. Borshoz legközelebb, (12 km) fekvÅ‘ város Nagyvárad megyeszékhely. A község területe közel 4000 ha, (40 km2), mely négy falu területét öleli fel, (Biharszentjános, Bors, Kisszántó, Nagyszántó). A Kárpátok hegy és dombvidékét elhagyva az Alföld síkvidéke tárul az utazó szeme elé, de még mielÅ‘tt az országot is elhagyná, útját állja e község, melyjoggal nevezhetÅ‘ Románia nyugati kapujának. Itt található ugyanis az ország egyik legnagyobb teher és személy határátkelÅ‘helye. 


KÖKÖS (Románia)

 

A képre kattintva Kökös honlapja elérhetÅ‘.

Kökös község, Kovászna megyében található Sepsiszentgyörgy és Brassó között, közigazgatásilag Kökösbácstelek (Bacel) tartozik hozzá. A falu román megnevezése: Chichis. SepsiszentgyörgytÅ‘l 10 km-re, Brassótól 29km-re fekszik.  Alsóháromszék déli határtelepülése. A mellette elhaladó Feketeügy választja itt el a Barcát a Háromszéki medencétÅ‘l. A község területén Å‘sidÅ‘ktÅ‘l fogva laknak. 1461-ben KEWKEWS néven emlitik a mai települést. 1567-ben 34 székely család élt itt, ekkor KEOKEOSZ néven szerepel. 1903-tól vállott a falu közigazgatásilag önrendelkezÅ‘vé. 

1849. július 2-án itt a Feketeügy hídjánál zajlott az a csata, amelyben Gábor Áron elesett. A helyet obeliszk jelöli.

Az utolsó népszámlálási adatok szerint a  község összlakossága 1701 személy. EbbÅ‘l 868 magyar, 814 román, 19 személy a roma nemzetiséghez tartozik.

Bucsa és Kökös távolsága: 540 km.


MONOSPETRI (Románia)

 

A képre kattintva Monospetri honlapja elérhetÅ‘.

Monospetri Bihar megyei település. Történeti források szerint 1215 óta létezik.

Közigazgatásilag Vedresábrányhoz tartozik. Lakossága az 1995-ös népszámlálási adatok szerint 1054 fÅ‘.

Bucsa és Monospetri távolsága: 130 km.

A Monospetrivel kötött együttműködési megállapodás itt olvasható.