SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Untitled Document
Letölthető rendeletek:
 
Beszerzési Szabályzat
 
Közbeszerzési Szabályzat 2017 augusztus 24-től érvénye
 
Partnerségi egyeztetés szabályai rendelet
 
Helyi Építési Szabályzat rendelet
 
Tiszteletdíj rendelet módosított egységes szerkezetben
 
Egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati re
 
2017. évi igazgatási szünet rendelet
 
Anyakönyvi rendelet_módosított egységes szerkezetben
 
Szervezeti és Működési Szabályzat
 
Módosított szociális rendelet _ egységes szerkezetben
 
Helyi adó rendelet _ módosított _2017 január 1-jétő
 
Térítési díj rendelet módosításokkal egységes szerke
 
2016. évi költségvetési rendelet
 
Helyi adó rendelet (kommunális, iparűzési) módosított
 
Szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az
 
Közterület rendelet - egységes
 
Közterület használati díjaról szóló rendelet módosí
 
A 2015. évi költségvetési rendelet
 
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
 
1. melléklet a Bucsa Község Önkormányzata által nyújt
 
A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
 
Szervezeti és Működési Szabályzat _ új
 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önk
 
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolato
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgá
 
Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési r
 
Közterület elnevezése rendelet
 
LOVÁSZ ISTVÁN DÍJ
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
 
Igazgatási szünet rendelet
 
Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről,
 
2011. évi zárszámadási rendelet
 
2010. évi zárszámadási rendelet
 
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési re
 
2009 évi zárszámadásról
 
Vagyonrendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
 
Köztisztviselők illetmény rendelete
Bucsa Község Önkormányzatának 1/2010.(II.11.)sz. rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről
 
Gyermekvédelmi rendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(XII.23.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
 
2010. évi költségvetés módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010.(IX.09.) sz. rendelete a 6/2010.(II.16.) sz. az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról
 
2009. évi költségvetés módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2010.(IV.28.) sz. rendelete a többször módosított 1/2009.(II.23.) sz.az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
 
2010. évi költségvetési rendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) sz. rendelete az önkormányzat költségvetéséről
 
Címerrendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001.(V.18.) sz. rendelete Bucsa Község jelképeiről, azok használatáról
 
Házi gondozási körzetek
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(X.28.) sz. rendelete a házi gondozási körzetekről
 
Rendelet a kitüntetések adományozásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
 
Temetőrendelet
Bucsa Község Önkormányzatának a 14/2007.(IX.28.) sz. rendelete a temetőről és temetkezésről
 
Helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2007.(XI.12.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
 
Állattartási rendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(VI.07.) sz. rendelete az állattartás rendjéről
 
Védett gesztenyefasor
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/1998.(II.5.) számú rendelete egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról
 
Környezetvédelmi Program
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2003.(XI.29.)sz.rendelete Bucsa Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programjáról