TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043

 

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046

 

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032

  

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00041

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00026
 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00141
 

 

EFOP-3.7.3-16-2017-00113

 

 


 

 


 

 

   

SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 


 


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Untitled Document
Letölthető rendeletek:
 
Közbeszerzési szabályzat 2021
 
A szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról
 
A 2020 évről szóló zárszámadási rendelet
 
A 2021. évi költségvetési rendelet
 
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosított egy
 
Közterület rendelet módosított egységes szerkezetben
 
Helyi adó rendelet
 
Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működ
 
A községi közművelődési feladatok ellátásáról szó
 
A helyi piac és termelői piac működtetésének szabálya
 
Szervezeti és működési szabályzat 2020. július
 
Étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló r
 
A talajterhelési díjról szóló módosított önkormányz
 
Bucsa Község településkép védelméről szóló 1/2020.
 
Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázat rendelet
 
A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet m
 
Helyi adó rendelet Bucsa
 
A díjak, címek, elismerések alapításáról és adomány
 
Beszerzési Szabályzat
 
Partnerségi egyeztetés szabályai rendelet
 
Helyi Építési Szabályzat rendelet
 
Tiszteletdíj rendelet módosított egységes szerkezetben
 
Egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati re
 
Anyakönyvi rendelet_módosított egységes szerkezetben
 
Szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az
 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önk
 
Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési r
 
Közterület elnevezése rendelet
 
Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről,
 
2010. évi zárszámadási rendelet
 
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési re
 
Vagyonrendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
 
Köztisztviselők illetmény rendelete
Bucsa Község Önkormányzatának 1/2010.(II.11.)sz. rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről
 
Címerrendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001.(V.18.) sz. rendelete Bucsa Község jelképeiről, azok használatáról
 
Házi gondozási körzetek
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(X.28.) sz. rendelete a házi gondozási körzetekről
 
Temetőrendelet
Bucsa Község Önkormányzatának a 14/2007.(IX.28.) sz. rendelete a temetőről és temetkezésről
 
Állattartási rendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(VI.07.) sz. rendelete az állattartás rendjéről
 
Védett gesztenyefasor
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/1998.(II.5.) számú rendelete egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról