Bucsa Község Önkormányzata 2011-ben sikeres közbeszerzést követően az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában támogatott UNIO-s forrás terhére 13.928.500.- forint értékben szerzett be digitális taneszközöket és így a 2011/2012-es tanévben már ezekkel az eszközökkel kezdődhetett meg az oktatás. Nagy előre lépés ez a mai rohanó világban, mellyel az oktatási módszereknek is lépést kell tartania. 

Projektkeretében 9 tanteremben folyik az oktatás interaktív táblák segítségével, melyek lehetőségeinek tárháza szinte végtelen. Szintén ennek a pályázatnak köszönhetően egy a  mai igényeknek megfelelő számítástechnikai labor is kialakításra kerül, mely nagy előre lépés volt a rendelkezésre álló gépparkhoz képest valamint lehetőségünk nyílt az alsóban és a másik településen lévő tagintézményünkben is egy informatikai termet kialakítani és így már alsóban is komoly ismereteket szerezhetnek a tanulók.

A projekt még lehetőséget biztosított a sérült tanulók speciális informatikai eszközökkel történő oktatási lehetőségének megteremtésére, valamint az informatikai eszközökkel történő számonkérés is megvalósítható a későbbiekben.

TIOP logo